Paslaugų teikimo sutartis

1. Bendrosios nuostatos.

1.1. El. svetainės www.pasidovanok.lt (toliau Svetainė) Naudotojas – Užsakovas ir/ar Mokėtojas (toliau Klientas) sutinka su pirkimo-pardavimo sutarties (toliau – Sutartis) sąlygomis.
1.2. Prekių ir/ar paslaugų, lėšų (toliau Prekių) pardavėjas ir svetainės valdytojas yra Edmundas Tuinyla - Pardavėjas, veikiantis pagal verslo liudijimą. Adresas: Garvežių 15-1a, Vilnius.
1.3. Prekių užsakovais gali būti visi fiziniai asmenys, nepriklausomai nuo jų amžiaus, taip pat visi juridiniai asmenys.
1.4. Mokėjimus už užsakytas prekes gali atlikti ne jaunesni nei 18 metų fiziniai asmenys, taipogi visi juridiniai asmenys. Taip pat asmenys nuo 14 iki 18, disponuojantys savo lėšomis, su tėvų sutikimu.
1.5. Ši Sutartis yra Klientui ir Pardavėjui (toliau kartu – Šalys) privalomas teisinis dokumentas, kuris nustato Šalių teises, pareigas ir atsakomybes: Klientui - įsigyjant prekes svetainėje, o Pardavėjui - priimant ir vykdant Kliento pateiktą Užsakymą.
1.6. Sutartis tarp Šalių yra laikoma sudaryta, kai Užsakovui svetainėje suformavus prekių krepšelį, nurodžius pristatymo adresą bei susipažinus su Taisyklėmis, Pardavėjui patvirtinus užsakymą, o Mokėtojui už Prekes atsiskaitant pasirinktu būdu ir susipažinus su Pardavėjo nustatytomis Sutarties sąlygomis, paspaudžiamas mygtukas „Mokėti“.
1.7. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Sutarties sąlygas. Klientui apsiperkant el. parduotuvėje taikomos Sutarties sąlygos, galiojančios užsakymo pateikimo metu, todėl Klientas  prisiimą visą atsakomybę, kas kartą naudodamasiss Svetaine pateikiant užsakymus bei atliekant mokėjimus, susipažinti ir kiekvieną kartą sekti Pardavėjo nustatytas Sutarties sąlygas ir galimus jų pakeitimus.
1.8. Kiekviena Sutartis, sudaryta tarp Šalių, yra saugoma Svetainėje, vadovaujantis Svetainės asmens duomenų apsaugos nuostatomis, esančiomis neatskiriama Sutarties dalimi, ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinę apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais.

2. Klientas, jo teisės ir įsipareigojimai.

2.1. Klientas, laikydamasis šios Sutarties sąlygų, turi teisę įsigyti prekes iš Svetainės.
2.2. Klientas prekes įsigyti gali užsiregistravęs Svetainėje www.pasidovanok.lt arba sumokėdamas už prekes be registracijos. Registruotam ir neregistruotam Klientui taikomos vienodos šios Sutarties sąlygos, todėl Klientas privalo su jomis susipažinti ir jų laikytis.
2.3. Klientas yra atsakingas už registracijos anketoje pateiktų duomenų teisingumą, tikslumą ir išsamumą. Jeigu pasikeičia Kliento registracijos formoje nurodyti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti. Neatnaujinus registracijos duomenų, atsakomybė už netinkamą įsipareigojimų vykdymą tenka Klientui.
2.4. Neregistruotas vartotojas prekes įsigyja pateikdamas asmeninius duomenis, būtinus Sutarčiai sudaryti, tačiau nesusikurdamas asmeninės paskyros (profilio).
2.5. Klientas turi teisę atsisakyti pateikto užsakymo Pardavėjui iki tol, kol už Prekes neapmokama.

2.6 Suformavus savo pageidaujamų prekių krepšelį būtina gauti Pardavėjo patvirtinimą dėl galimybės prekes įsigyti.

2.7. Klientas įsipareigoja sumokėti sutartą kainą už užsakytas prekes.
2.8. Svetainėje įsigytų Prekių grąžinimo sąlygos aprašomos prie kiekvienos Prekės, Paslaugos ar jų grupės atskirai. Prekių ir Paslaugų grąžinimui taikomos LR teisės nuostatos, bei prekių tiekėjo, nurodyto prie kiekvienos prekės grąžinimo taisyklės.

2.9. Klientas per 3 darbo dienas po apmokėjimo už Prekę, gali pareikalauti grąžinti sumokėtą sumą už Prekę. Tokiu atveju taikomas administravimo mokestis: Prekėms iki 40 Eurų - 5 eurai, Prekėms virš 40 Eurų - 10 Eurų. 

2.10. Klientas privalo nedelsiant informuoti Pardavėją, jeigu siunta pristatoma pažeistoje pakuotėje, jeigu gautos neužsakytos prekės arba netinkamas prekių kiekis.
2.11. Klientas, pristatymo metu pastebėjęs pakuotės pažeidimus, priimdamas prekę siuntos pristatymo dokumente privalo nurodyti pastabas arba surašyti atskirą aktą dėl šių pažeidimų. Tą Klientas privalo padaryti pagal siuntą pristačiusios tarnybos taisykles. Neatlikus tokių veiksmų Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Klientą dėl prekių kokybės, kuri susijusi su pakuotės pažeidimais, kurių Klientas nepažymėjo prekės pristatymo dokumente.
2.12. Bet koks turinys paskelbtas Svetainėje yra saugomas autorių ar kitomis intelektinės nuosavybės teisėmis, ir, esant pažeidimams, atitinkamai ginamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka, todėl Klientas  įsipareigoja intelektinės nuosavybės objektų nenaudoti komerciniais bei kitais tikslais.

3. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai.

3.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Klientui tinkamai naudotis Svetainės teikiamomis paslaugomis, tačiau Pardavėjas nelaikomas atsakingu, jeigu Svetainė dėl nuo Pardavėjo priklausančių ar nepriklausančių priežasčių būtų neprieinama tam tikru laikotarpiu.
3.2. Pardavėjas įsipareigoja priimti Kliento užsakymą ir jį patvirtinti, taip pat priimti mokėjimą už Prekes.
3.3. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Kliento užsakytas bei apmokėtas prekes Kliento pasirinktu būdu bei adresu per nustatytą laikotarpį, pateikiamą prie kiekvienos prekės ar paslaugos aprašymo atskirai, atsižvelgiant į šios Sutarties 5 skyriaus nuostatas, reglamentuojančias prekių pristatymą. 
3.4. Pardavėjas įsipareigoja pateikti Klientui tikslią, kokybišką ir teisingą informaciją apie prekes.
3.5. Jeigu Klientas bando pakenkti Pardavėjo Svetainės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti Kliento galimybę naudotis Svetaine arba, išskirtiniais atvejais, panaikinti Kliento registraciją.
3.6. Pardavėjas turi teisę keisti prekių ar paslaugų charakteristikas ir kitą susijusią informaciją apie parduodamų prekių ar paslaugų pobūdį be jokio išankstinio įspėjimo Klientui, todėl pastarasis prisiima visą atsakomybę dėl susipažinimo su reikiama informacija Užsakymo pateikimo metu.
3.7. Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Sutarties sąlygas. Pirkėjui apsiperkant Svetainėje taikomos Sutarties sąlygos, galiojančios užsakymo pateikimo metu, todėl Pirkėjas prisiimą visą atsakomybę, kiekvieną kartą naudojantis Svetaine bei darant prekių, nurodytų Svetainės kataloge, įsigijimo sandorius, susipažinti ir kiekvieną kartą sekti Pardavėjo nustatytas Sutarties sąlygas ir galimus jų pakeitimus

4. Prekių užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka, terminai.

4.1. Prekių kainos Svetainėje nurodomos eurais, įskaitant PVM.
4.2. Norėdamas užsakyti Prekes ar paslaugas, Klientas svetainėje suformuoja pageidaujamų prekių Krepšelį.
4.2.1. Svetainės Prekių kataloge nurodomas ne visas siūlomų Prekių kiekis bei asortimentas.
4.2.2. Jei pageidaujamos Prekės kataloge nėra, Klientas gali išreikšti pageidavimą įtraukti pageidaujamą Prekę į Kliento užsakymo krepšelį (toliau Krepšelį). Tokiu atveju Klientas nurodo reikalingą informaciją prekei rasti: prekės pavadinimą, gamintoją, aprašymą, internetinį adresą ir kitą, jei reikalinga.
4.2.3. Prekėms, tiekiamoms ne iš Svetainės asortimento gali būti taikomas administravimo mokestis.
4.3. Suformavus Krepšelį jį patvirtina Svetainės administratorius, bei atsiunčia pranešimą apie patvirtinimą Kliento nurodytu el. paštu.
4.3.1. Jei į Krepšelį buvo įtrauktos Kliento pageidaujamos Prekės ne iš Svetainės katalogo, šių Prekių įtraukimą į Krepšelį patvirtina Klientas.
4.3.2. Klientui Patvirtinus, nurodytu el. paštu išsiunčiamas naujas pranešimas apie Užsakymo patvirtinimą.
4.3.3. Ištrinti, įtraukti, keisti Prekes Užsakyme ar Krepšelyje Klientas gali bet kuriuo metu jei nėra atlikto pilno apmokėjimo už atitinkamą prekę.
4.3.4. Prekių ištrynimas, keitimas po pilno apmokėjimo už jas galimas tik su Svetainės administratoriaus sutikimu ir Šalims sutarus. Tokiu atveju gali būti taikomas administravimo mokestis. Įmokos už Prekes grąžinimas aprašomas šios Sutarties 2 skyriuje.
4.4. Apmokėti galima visą Krepšelio sumą, arba atskiros Prekės sumą ar jos dalį.
4.5. Apmokėti už Prekes galima per mokėjimų platformą Paysera arba bankiniu pavedimu.
4.6. Pasirinkus atsiskaitymą banko pavedimu, Klientui atsiunčiama sąskaita apmokėjimui. Ši sutartis sudaryta ir už Prekes apmokėta laikoma tada, kai lėšos įskaitomos į Pardavėjo banko sąskaitą.
4.6.1. Patvirtinimas apie atliktą apmokėjimą išsiunčiamas Klientui visoms atstovaujančios Šalims, t.y. užsakymą suformavusiam Užsakovui bei mokėjimą atlikusiam Mokėtojui.
4.6.2. Kai už Prekę mokama dalimis, ši sutartis sudaryta ir apmokėjimas atliktas laikomas tada, kai lėšos užskaitomos Pardavėjo banko sąskaitoje.

5. Prekių pristatymas.

5.1. Prekės gali būti pristatomos paštu, per kurjerį arba į paštomatą.
5.2. Apie Prekės pristatymo būdą Klientas informuojamas siunčiant Užsakymo patvirtinimą.
5.3. Prekės, kurių kaina didesnė nei 20€ Klientui Lietuvoje pristatomos nemokamai, jei prie Prekės aprašymo nėra nurodyta kitaip.
5.4. Prekės siuntimo išlaidas už Lietuvos ribų apmoka Klientas pagal pašto ar kurjerių tarnybos taikomus įkainus.
5.5. Prekės Klientui pristatomos pagal terminus nurodytus prie prekių aprašymo.
5.5.1. Pristatymas vykdomas 1 kartą per savaitę, tad jei už Krepšelį buvo mokėta atskirai pagal prekes, o nurodyti Prekių tiekimo terminai yra ilgesni nei 1 savaitė, Klientui kas savaitę pristatomos tos Prekės, kurių tiekimo terminas yra atitinkama pristatymo savaitė.
5.6. Klientas, formuojant Krepšelį ar registruojantis Svetainėje privalo pateikti teisingus, išsamius ir tikslius kontaktinius duomenis bei adresą. Neteisingai nurodžius pristatymo adresą, prekių grąžinimui bei pakartotiniam siuntimui patirtos išlaidos tenka Klientui.
5.7. Visais atvejais Pardavėjas nelaikomas atsakingu už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nepristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo ar trečiųjų asmenų kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.

6. Prekių kokybė, grąžinimas ir keitimas.

6.1. Svetainės Prekių kataloge pateikiamos tik kokybiškos, originalios ir teisingai paženklintos prekės.
6.2. Kiekvienos Svetainėje parduodamos Prekės duomenys ir charakteristikos nurodomos Prekės aprašyme.
6.2.1. Aprašyme taip pat nurodomi tiekimo terminai, Prekių tiekėjai, bei visi papildomi mokesčiai (kaip antai siuntimo ar administravimo), jei tokie yra taikomi.
6.2.2. Prekės tiekėjas yra atsakingas už Prekės atitikimą teisės aktų keliamiems reikalavimams.
6.2.3. Tinkamos kokybės prekės grąžinamos ar keičiamos pagal LR Vyriausybės patvirtintas mažmeninės prekybos taisykles.
6.3. Klientas nutraukti pateiktą užsakymą po pilno apmokėjimo už Prekę gali tik Pardavėjui sutikus.
6.4. Pardavėjas nėra atsakingas už prekių trūkumus, prekių pažeidimus ar prekių praradimus, atsiradusius dėl trečiųjų asmenų veiksmų ar neveikimo. Pardavėjo atsakomybės ribos taip pat neapima dėl netinkamo prekių naudojimo atsiradusių prekių trūkumų.
6.5. Prekė laikoma tinkamos kokybės, jeigu ji atitinka Svetainėje pateiktą prekės aprašymą, charakteristiką, jei nėra pasibaigęs jos tinkamumo vartoti terminas, jei sudėtyje nėra teisės aktais draudžiamų medžiagų, jei nepažeista prekės pakuotė ir jei nėra pakitusi prekės būklė, dėl ko prarandama kokybė.
6.6. Jei Klientass gavo netinkamos kokybės prekę, jis turi teisę reikalauti, kad prekė būtų pakeista į tokią pat tinkamos kokybės prekę arba grąžinti sumokėtą kainą ir atsisakyti sutarties bei atgauti sumokėtus pinigus.
6.7. Gavęs netinkamos kokybės prekę Klientas, turi pranešti apie tai Pardavėjui per 14 dienų svetainėje nurodytais kontaktais.  Pirkėjas yra atsakingas už teisingų duomenų pateikimą pranešime.
6.8. Gavęs raštišką pranešimą, Pardavėjas įsipareigoja susisiekti su Pirkėju per 3 darbo dienas.
6.9. Jei Klientas pasirenka grąžinti prekę ir atgauti sumokėtus pinigus, Pardavėjas pinigus grąžins į sąskaitą, iš kurios buvo mokėta, per 3 (tris) dienas nuo pranešimo gavimo. Jeigu netinkamos kokybės prekės priėmimo metu Pardavėjas neturi reikiamos grąžinti pinigų sumos, jie turi būti grąžinti vartotojui ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) dienų nuo prekės priėmimo, jeigu Pardavėjas ir Klientas nesusitaria kitaip. Jei buvo mokėta grynaisiais pinigais, grąžinimas bus atliekamas pavedimu į Kliento nurodytą banko sąskaitą. Jei bus patirtos prekės grąžinimo išlaidos, Pardavėjas kompensuos jas pateikus išlaidas įrodančio dokumento kopiją.
6.10. Jei Klientas pasirenka, kad netinkamos kokybės prekė būtų pakeista tokia pačia tinkamos kokybės preke, Pardavėjas privalo pristatyti prekę savo sąskaita.
6.11. Jei Kliento netenkina pasiūlytas problemos sprendimo būdas arba (ir) Pirkėjas nesusitaria su Pardavėju kitaip, jis turi galimybę pateikti prašymą arba skundą Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (www.vvtat.lt) arba užpildyti prašymo formą elektroninių ginčų sprendimo platformoje.

7. Kliento ir Pardavėjo atsakomybė.

7.1. Svetaine Klientas privalo naudotis laikydamasis Taisyklių
7.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia Svetaine.
7.3. Klientas yra visiškai atsakingas už savo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Klientas nepateikia tikslių asmens duomenų pirkimų metu, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Kliento patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.
7.4. Kliento prisijungimo duomenys yra Kliento privati informacija, už kurios išsaugojimą ir saugumą yra atsakingas Klientas, todėl Klientas įsipareigoja juos saugoti paslaptyje ir neatskleisti jų tretiesiems asmenims. Jei Svetainės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie Svetainės naudodamasis Kliento prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Klientu.
7.5. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Klientas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir Kliento įsipareigojimus, nesusipažino su Svetainės pirkimo-pardavimo Sutarties nuostatomis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
7.6. Jei Pardavėjo Svetainėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų el. tinklalapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.
7.7. Pardavėjas naudojasi trečiųjų asmenų prekių pristatymo paslaugomis. Tretieji prekių pristatymo paslaugas tiekiantis asmenys vadovaujasi savo pačių nustatytomis taisyklėmis bei sąlygomis, todėl Pardavėjas nereguliuoja šių paslaugų teikėjų rodomo turinio ar teikiamų paslaugų ir nėra atsakingas už šių paslaugų teikėjų veiksmus ar neveikimą ir su tuo susijusių pasekmių atsiradimą, tretiesiems asmenimis vykdant pavestų paslaugų užsakymą.
7.8. Pardavėjo veikla neapima jokių finansinių, mokėjimo ar su tuo susijusių piniginių operacijų, todėl kiekvieną kartą, kai už įsigytas prekes Pirkėjas atlieka mokėjimą Pardavėjui, Pirkėjas naudojasi trečiųjų šalių paslaugomis. Pardavėjas nėra atsakingas už bet kokius trečiųjų asmenų veiksmus ar neveikimą, ir iš to atsirandančias galimas pasekmes.
7.9. Bet kokia žala ar nuostoliai, atsiradę ir susiję su trečiųjų asmenų, įskaitant, bet neapsiribojant prekių pristatymo tarnybų vykdomų paslaugų teikimu, nėra pagrindas Kliento atsakomybei kilti. Atsižvelgiant į tai, Klientas turi pareigą susipažinti su trečiųjų asmenų reglamentuojamomis paslaugų suteikimo ir vykdymo taisyklėmis, sąlygomis ir kita būtina informacija, ir prisiima atsakomybę tinkamai ir pagal nurodymus vadovautis ja.
7.10. Pretenzijos, skundai, reikalavimai, kaltinimai, pastebėjimai, klausimai ar pasiteiravimai dėl trečiųjų šalių teikiamų paslaugų suteikimo, vykdymo ar bet kurių kitų veiksmų ar neveikimo, nėra Pardavėjo priimami, nagrinėjami, atsakinėjami ir nepatenka į Pardavėjo atsakomybės ribas, todėl turi būti tiesiogiai adresuojami ir pateikiami konkrečias paslaugas teikiantiems tretiesiems asmenimis.
7.11. Atsiradus žalai, kaltoji Šalis atlygina kitai Šaliai tiesioginius nuostolius.

8. Asmens duomenų apsauga.

8.1. Asmens duomenų valdytojas yra Pardavėjas Edmundas Tuinyla, veikiantis pagal verslo liudijimą, adresu Garvežių 15-1a, Vilnius, tel 861378379
8.2. Asmens duomenų valdytojas laikosi Lietuvos Respublikos duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų ir yra užsiregistravęs asmens duomenų valdytojų valstybės registre.
8.3. Duomenų valdytojas Kliento asmens duomenis tvarko el.prekybos sudarymo ir vykdymo bei  tiesioginės rinkodaros vykdymo  tikslu.
8.4. Sutikdamas su šios Sutarties sąlygomis Klientas sutinka su Kliento pateiktų asmens duomenų tvarkymu.
8.5. Sutikdamas gauti naujienalaiškius, Klientas sutinka, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu.
8.6. Naujienlaiškio prenumeratos Klientas gali atsisakyti bet kuriuo metu elektroninio pašto adresu info@pasidovanok.lt parašęs žinutę "nebesiųsti naujienlaiškio".
8.7. Jokie Kliento asmens duomenys nėra perduodami į trečiąsias šalis.
8.8. Kliento asmens duomenys yra perduodami prekių pristatymo paslaugas teikiančioms įmonėms, jeigu Klientas pateikė užsakymą Pardavėjui ir prekės turi būti pristatytos Klientui, ir naujienlaiškių siuntimo paslaugas teikiančioms įmonėms, jeigu Klientas pageidauja gauti Pardavėjo naujienlaiškius.
8.9. Pirkdamas prekes užsiregistruodamas arba be registracijos Klientas turi nurodyti prekių užsakymo tinkamam įvykdymui būtinus Klientas asmens duomenis: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį ir el. pašto adresą.
8.10. Užsiregistravusių prie Svetainės paskyros Klientų asmens duomenys yra saugomi 3 (tris) metus nuo paskutinio pasinaudojimo Pardavėjo internetinės svetainės paskyra; Neužsiregistravusių prie Pardavėjo Svetainės paskyros asmens duomenys yra saugomi 3 (tris) metus nuo paskutinio užsakymo Pardavėjui pateikimo.
8.11. Užsiregistravusių prie Svetainės Klientų asmens duomenys yra saugomi 2 (du) metus nuo paskutinio pasinaudojimo Svetainės pasidovanok.lt paskyra. Neužsiregistravusių prie Svetainės, tačiau pareiškusių valią gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus Klientų asmens duomenys yra saugomi 1 (vienerius) metus.
8.12. Klientas turi teisę susipažinti su informacija, susijusia su Kliento asmens duomenų tvarkymu, turi teisę reikalauti šiuos duomenis ištaisyti bei teisę nutraukti Kliento asmens duomenų tvarkymą. Klientas turi atsiųsti laisvos formos prašymą Pardavėjui elektroniniu paštu info@pasidovanok.lt.
8.13. Kliento teises įgyvendinantys veiksmai bus atlikti ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Jūsų kreipimosi dienos. Jeigu Kliento duomenų tvarkymo veiksmai neprieštarauja teisės aktams, reguliuojantiems Pardavėjo veiklą, norinčiam susipažinti su savo asmens duomenis Klientui, jie neatlyginamai gali būti teikiami ne dažniau nei kartą per kalendorinius metus.
8.14. Klientas, užsiregistruodamas Svetainėje, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti prisijungimo duomenų.
8.14.1. Pardavėjas nerenka ir netvarko jokių su mokėjimais susijusių duomenų. Visas mokėjimų operacijas ir su jomis susijusius duomenis tvarko UAB “Paysera LT”, arba, mokant pavedimu, Kliento bankas.
8.14.2. Pardavėjas Svetainėje naudoja slapukus - trumpus tekstinius failus, kuriuos Kliento sutikimu, patalpiname Kliento galiniame įrenginyje tam, kad būtų išsaugotas Internetinėje svetainėje suformuotas Jūsų elektroninis apsipirkimo krepšelis bei Kliento autorizacijos tikslu. Kliento privati informacija, saugoma Kliento galiniame įrenginyje, yra žinoma tik Klientui ir Pardavėjas jokiais įmanomais būdais, patalpindamas slapukus Kliento galiniame įrenginyje, neturi prieigos prie Kliento privačios informacijos.
8.15. Pardavėjas saugo Klientų privatumą ir neatskleidžia asmeninės Klientų informacijos trečiosioms šalims, išskyrus kai to reikia tinkamam pirkimų-pardavimo sutarties įvykdymui ir išskyrus atvejus, kai tai privaloma įstatymų nustatyta tvarka.
8.16. Siekiant užkirsti kelią nesankcionuotai prieigai arba neteisėtam asmens duomenų pasisavinimui bei apsaugoti surinktą informaciją apie Klientą, Pardavėjas yra įdiegęs tinkamas fizines, elektronines ir valdymo priemones.
8.17. Duomenų saugumui jų siuntimo metu užtikrinti įmonė naudoja SSL protokolą.
8.18. Pardavėjas laikosi Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą.

9. Rinkodara ir informacija.

9.1. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti Svetainėje įvairias akcijas.
9.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja tik į priekį, t.y. nuo jų atlikimo momento.
9.3. Pardavėjas visus pranešimus Klientui siunčia pirkimų metu nurodytu elektroniniu paštu.
9.4. Klientas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo Svetainės skyriuje „Kontaktai“ nurodytais telefonais ir el. pašto adresais.
9.5. Pardavėjas neatsako jei Klientas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų.

10. Baigiamosios nuostatos.

10.1. Ši Sutartis sudaryta vadovaujantis LR įstatymais ir teisės aktais.
10.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šios Sutarties vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus išspręsti ginčo aukščiau nurodytu būdu, jis gali būti sprendžiamas naudojantis Europos Komisijos prižiūrima Elektronine ginčų sprendimo sistema arba vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.